Építési Szakcsoport Beszámoló 2016

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Építési Szakcsoportjának 2016 évi beszámolója és 2017 évre tervezett elképzelései.

2016. február 11-én Sopronban az Építési Tagozathoz tartozó mérnökök csoportja kinyilvánította az építési szakcsoporttá alakuló szándékát.

2016. április 19-én Sopronban megalakult a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Építési Szakcsoportja. Az alakuló ülésen elfogadásra került a szakcsoport ügyrendje, megválasztották elnöknek Dr. Andor Krisztiánt, elnökségi tagoknak Grieszler Zsolt és Fülöp Géza mérnök kollégákat. Az ülésen részt vett Bartal György a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnöke és Dr. Kiss Jenő a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának elnöke.

A szakcsoport kezdeményezésére 2016. május 9-én tartószerkezeti és építési tagozati tagoknak kamarai kötelező továbbképzést szervezett Sopronban a Megyei Kamara.

A Tagozathoz tartozó Fiatal Mérnökök Csoport tagjai számára több előadást is szervezett a szakcsoport 2016 évben.

2016. október 7-én a félévente megrendezett Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Soproni Fórumával egybekötve építési szakcsoporti ülést tartottak a tagok. Az ülésen két napirendi pont volt:

  1. Felelős műszaki vezetőkkel kapcsolatos javaslatok
  2. Weisse-Wanne technológiáról (előadás: Fodor Dániel Tamás)

Az első napirendi ponttal kapcsolatban tagok általánosan egyetértettek azzal, hogy a kivitelezéseknél előforduló építési hibák döntő esetekben a szakamberek elégtelen tudására vezethető vissza.

E tendencia visszaszorításának érdekében a tagság felkérte a szakcsoport elnökét, hogy kezdeményezzen a tagozat elnökségénél a felelős műszaki vezetők továbbképzéséről egyeztetéseket.
A továbbképzésnél fontos szempontnak kell lennie a számonkérésekre történő felkészítés könnyű átláthatósága és egyszerűsége, ugyanis a cél a minőségi javulás elérése és nem a tagok jogosultság-fenntartásának megnehezítése.

2016. október 28-án a tagok számára a szakcsoport a megyei elnökség jóváhagyásával kirándulást szervezett Bécsbe, egy kivitelezési helyszínre, ahol pörgetett beton technológiával történő munkálatokat volt alkalmuk a kirándulóknak megnézni. A kiránduláson az FMCS tagjai is részt vettek.

2017. március 22-i építési szakcsoporti elnökségi ülésen a 2016. évi események beszámolóján kívül az alábbi javaslatokat vitatták meg az elnökség tagjai.

  1. szakcsoporti kirándulások,
  2. kötelező kamarai továbbképzés,
  3. a Soproni Egyetem Simonyi Karán indítandó „Fa”építész képzés.

Ad 1.

2017. március 29-én lehetőség adódott a Soproni „Postás” pályán épülő lakótelep kivitelezési munkálatainak megtekintésére. A szakcsoport tagjainak minél gyorsabb értesítése mellett a kirándulás megszervezését javasolja az elnökség. Felelős: Andor Krisztián.

Ausztriai építőipari betonelemeket gyártó üzem látogatásának megszervezése az üzemek fogadásának függvényében 2017 első félévében. Felelős: Grieszler Zsolt.

Ad 2.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet újra előírta az építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők számára a szakmai továbbképzés kötelezettségét. A megyei elnökség is kiemelten kezelte a 2017. március 13-i ülésén az érintett szakemberek számára szervezendő kötelező kamarai szakmai továbbképzés megszervezését. Andor Krisztián a 2017 március 20-án megtartott Építési Tagozati elnökségi ülésén egy tématervezetet javasolt a megyei kamara által szervezendő tartószerkezeti és építési tagozat tagjai számára tartandó továbbképzésre vonatkozóan:

  1. Tűzállóság fára,
  2. Szeglemezes gyártástechnológia (ÉVOSZ),
  3. tömbösített fagerenda tartószerkezeti vizsgálata (laborbemutató),
  4. e-naplo-t érintő kérdések.

 

A tervezetet az elnökség a tagozat tagjai számára is alkalmasnak ítélte.

A szakcsoport elnöksége javasolta a „beton fal és födémelemek gyártmánytervezése” címmel egy további előadás beszúrását is.

Ad 3.

A Faépítész szak alapításának szükségességét indukálja a tartószerkezeti és építőipari mérnökök faanyagtól való idegenkedésének leküzdése. Magyarországon e tekintetben évtizedes lemaradás tapasztalható a fejlett világhoz képest. A BSc. faipari mérnökök számára elérhető szerkezettervező specializációval induló faépítész képzésből kikerülő építészmérnökök elfogadott szakemberei lennének a magyar faépítészetnek. A szakcsoport elnöksége üdvözli a Simonyi Kar e téren felvállalt kezdeményezését.

Sopron, 2017. március 22.

Grieszler Zsolt

Dr. Andor Krisztián

Fülöp Géza

elnökségi tag

elnök

elnökségi tag

Kapcsolat


Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar


Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
(Soproni Egyetem, B épület)

 (+36 99) 518-214