Építész Msc leporello

 

 

 Soproni Egyetem

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar


FAÉPÍTÉSZ 

Faipari BSc képzés

+

ÉPÍTÉSZ MSc képzés


Miért ezt? Miért itt? Miért most?

A hazai faépítészet és faszerkezetek elterjedésének az egyik legnagyobb gátja, a szakemberhiány.

A fához, faépületekhez értő építész-, szerkezettervező mérnök szinte teljesen hiányzik a piacról.

 

A berögzült hiedelmek miatt a faanyagot az építőiparban mostohagyerekként kezelik; a fa ég, a fa korhad, a fa megbízhatatlan.

Ezzel szemben, a faanyag biológiailag lebomló, újratermelődő, jól megmunkálható, kiváló szilárdsági-sűrűségi aránnyal rendelkezik, megfelelő technológiával tartóssá tehető.

Ezt a hiedelmet egy építész-statikus-faiparos képzettségű faépítész szakember hitelesen tudja megváltoztatni, a fát megfelelő környezetbe illesztve használni.

 

Sopron kisváros, jó közbiztonsággal, aktív kulturális élettel, egészséges, zöld környezetben (+ az egyetem és a kollégium is botanikus kertben találhatók).

Az egyetem családias hangulatú, kis létszámú képzésekkel, közvetlen oktató-hallgató kapcsolattal, több, mint 200 éves egyetemi hagyományokkal.

 

És még egy indok:

A Faipari BSc-re előírt kedvező felvételi pontszámmal kerülhetsz be egy olyan 7 féléves (Faipari BSc) + 4 féléves (Építész MSc) képzésre*, mely után olyan építész lehetsz, aki a faanyagot ismeri.

Ez egyedülálló képzés Magyarországon.

 

 

 

MEGSZEREZHETŐ JOGOSULTSÁGOK**

Tartószerkezeti tervezés
Építészeti tervezés
Faipari tervezésFaipari BSc

felelős:
Dr. Németh Gábor, egyetemi docens
okl. faipari mérnök
okl. erdőmérnök
nemeth.gabor@uni-sopron.hu

 

Faépítészeti technológiák specializáció

felelős:
Dr. habil. Andor Krisztián, egyetemi docens
okl. építész, okl. építőmérnök
andor.krisztian@uni-sopron.hu

 

Faipari műszaki alapképzés:
Faipari technológiák
Faanyagismerettan
Faipari géptan
Matematika
Mechanika
Fizika


Építészeti-tartószerkezeti képzés:
Kivitelezési ismeretek
Építészeti tervezés
Tartószerkezetek
Építőanyagok
Geodézia


Építész MSc

felelős:
Dr. Szabó Péter, egyetemi docens
okl. építészmérnök
szabo.peter@uni-sopron.hu

 

Tartószerkezet-tervező specializáció

felelős:
Dr. habil. Andor Krisztián, egyetemi docens 
okl. építész, okl. építőmérnök
andor.krisztian@uni-sopron.hu

 

 képzés:

Faépítészet
Településtervezés
Épületfizika
Mérnöki faszerkezetek
Végeselem-módszer
Faanyag anizotrópiája
Faszerkezet-tervezés
Vasbeton és acélszerkezetek
Falazott szerkezetek
Alapozás

*Gyakorlatilag minden Faipari BSc - építészeti technológiák specializáción végzett hallgató jelentkezhet az Építész MSc képzésre
**kamara által elvárt gyakorlat megszerzését követően 

 

Kapcsolat


Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar


Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
(Soproni Egyetem, B épület)

 (+36 99) 518-214