IV. Soproni Fórum – Építési Szakcsoport ülés

2016.10.07.

IV. Soproni Fórum – Építési Szakcsoport ülés

 

Dr. Hc. Rónai Ferenc 90. születésnapja alkalmából rendezett kari ünnepség a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Soproni Fóruma és a Fiatal Mérnökök Csoportjának rendezvényében.

 

1530        regisztráció

1600        ünnepi köszöntő, Dr. Andor Krisztián

1610        dékáni köszöntő, Dr. Alpár Tibor

1620        rektori köszöntő, Dr. Náhlik András rh.

1635        Professzori életút röviden, Dr. Karácsonyi Zsolt

1645        emlékelőadás, Dr. Fodor Tamás

1700        Felköszöntés, ünnepelt beszéde

1715        állófogadás

 

 

I. szekció (B7): Építési Szakcsoport ülés,
FMCS

 

II. szekció (B6): tudományos emlékülés

1745

Felelős műszaki vezetők továbbképzésének helyzete
Dr. Andor Krisztián

1745

CFRP-vel megerősített gerendák vizsgálata
Dr. Karácsonyi Zsolt, Polgár Rudolf

1810

Vízzáró betonszerkezetek "fehér kád" technológiával,
Fodor D. Tamás, FMCS soproni vezetője

1805

CFRP-vel megerősített gerendák modellezése
Bellovics Bertalan

1840

hozzászólások

1820

CFRP-s technológia alkalmazása
Dr. Andor Krisztián

1900

kötetlen beszélgetés

1835

Dr. Csupor Károly

 

 

1850

Dr. Bejó László

 

 

1905

Dr. Somfalvi György

 

Rónai Ferenc életpályája:

Az 1956 utáni időszakban felvállalta kollégájával a mérnökoktatás, nem kis áldozatot sem sajnálva. Nagy óraszámban  -még felsorolni is sok- tárgyakat: Mechanikát, Gépelemeket, Géptant, Vasútépítést, Útépítést, Hídépítést, Szállítástant, Vízgazdálkodást, Kötéldaruk-kötélpályák tárgyakat. 1961-ben egyetemi szerezte doktori címét. Disszertációjának témája: Erdei makadámpálya felületének vizsgálata, különös tekintettel a korszerűsítésre. 1962-től a frissen magalakult Faipari Mérnöki Kar Mechanika Tanszékének alapító tanszékvezetője lett. Kidolgozta a mechanika elméleti és gyakorlati oktatás tananyagát, az építéstani-tartószerkezeti tárgyak megalapozását is figyelembe véve. az ipari kutatások külső munkák keretében. Az 50-es, 60-as években zömmel tervező munkák voltak vállalatok illetve tervező irodai megbízás alapján. Ezek főképpen erdei utak, vasutak hídjaira terjedtek ki, de előfordultak közúti illetve vasúti hidak tervezése is.

A 70-es évektől elkezdődtek a faipari jellegű kutatások. Előtérbe kerültek az anizotrop mechanika keretében folyó szilárdsági vizsgálatok és a szerkezeti faanyag reológiai jellemzőinek a deformáció mértékét befolyásoló tényezőinek a vizsgálata kiterjedt laboratóriumi vizsgálatok mellett.

Folyamatos feladatának tekintette a tanszéki laboratórium fejlesztését, mely során pályázati támogatás révén sikerült beszerezni egy nyugat-német, elektronikus elven működő korszerű szilárdságvizsgáló berendezést.

A Műszaki Könyvkiadó Nívódíjas 1982-ben Somfalvi György társszerzővel megjelentetett „Fa tartószerkezetek Tervezés, méretezés.” című könyv szerzője.

A Faipari Tudományos Egyesület tagja, amelyben a „Faszerkezetek méretezés” című szabvány korszerűsítésére alakult bizottság Erőtani Albizottságának vezetője. A mai alkalmazásban lévő szabvány tulajdonképpen ezen átdolgozás eredményeként született meg.

A berlini konferencián, mely az első olyan nemzetközi faszerkezeti konferencia, melyre keleti – a vasfüggöny mögötti- és nyugati országokból is meghívtak kutatókat, Rónai professzor úr a „Korszerű faszerkezeti elemek méretezésével és a favédőszerek szilárdsági tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálatával” foglalkozó angol nyelvű előadása komoly érdeklődést keltett. Laboratóriumi vizsgálatok kapcsán a sűrűségfüggvény alakulásával volt igazolható a minősítő szilárdság értékének és ezzel a határfeszültségi értékeknek is a megváltozása. Ezen eredmények a szabványos előírásokba is bekerültek. Ezen kívül jelentős eredményeket ért el a fa és faalapú anyagok viszko-elasztikus viselkedésének vizsgálatával, illetve az állapotváltozást befolyásoló egyéb tényezőknek a feltárásával. Új módszert dolgozott ki faszerkezeti anyagok kúszásának előrejelzésére.

Akadémiai doktori értekezését is faszerkezeti vonatkozásban írja. A „Faipari termékek komplex szerkezeti felhasználásának néhány anyagtani összefüggése” címmel az adott szakterületet átfogó és fejlesztő műként írta meg, amelyben a faszerkezeti elemek méretezésének korszerűsítése kapcsán különös hangsúlyt kap a többrétegű rendszerek alkalmazása, az anizotrop jelleg figyelembevétele is. Továbbá a faszerkezeteknél különösen fontos deformációk alapjainak reológiai megfogalmazása, az időtől függő tulajdonságok elemzése révén a különböző igényszintű deformációk számítási alapelveit dolgozta ki.

Kapcsolat


Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar


Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
(Soproni Egyetem, B épület)

 (+36 99) 518-214