NDTE konferencia Freiburg

2019.09.24-28.

NDTE konferencia, Freiburg

 

Projektazonosító száma:

EFOP-3.6.1-16-2016-00018

Projekt címe:

A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen

 

résztvevő kollégák:

Dr. Andor Krisztián, Őry Botond Imre

Szervezeti egysége:

Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

Utazás időpontja:

2019. 09. 24., 2019. 09. 27.

Útvonal:

Sopron-Freiburg-vissza

Utazás célja:

21. Nemzetközi Roncsolásmentes Faanyagvizsgálati Konferencián részvétel és előadás tartása 2019.09.25-27.

Várható eredmények:

Új roncsolásmentes facölöp-hossz meghatározó módszer bemutatása és elfogadtatása. Nemzetközi szintű ismertség biztosítása az egyetemnek.

 

Előadás absztrakt:

Termáltó tavi épületének tartószerkezeti vizsgálata

 

A tartószerkezeti, épületszerkezeti, geotechnikai és faipari mérnöki diagnosztikai vizsgálatok végzésére került sor, hogy feltárásra kerüljenek a szerkezetek jelenlegi problémái, előrevetíthetők legyenek a szerkezettel kapcsolatos jövőbeni teendők, továbbá megfogalmazásra kerüljenek a szükséges beavatkozások.

 

A vizsgálat során a teherhordó szerkezetek tulajdonságait kellett meghatározni: az épület vízszintes tartószerkezetének geometriáját, a cölöpök pontos elhelyezkedését, külpontosságát és teherbírását, a gerendákat és a lemezeket alkotó betonok, betonacélok figyelembe vehető szilárdságát, az alkalmazott vasalás geometriáját, illetve a padlószerkezeti rétegrend alakulását. Ezen túlmenően a cél az, hogy feltárja a tartószerkezetek esetleges, teherbírást befolyásoló károsodásait, illetve rögzítse általános állapotát. A meglévő épület állékonyságától függően a az épület esetleges fejlesztését tervezik.

 

Továbbá feladat volt, hogy a helyszíni vizsgálatok és feltárások alapadatokat szolgáltassanak a statikai ellenőrző számításokhoz és az elmúlt időszakban épületmozgásokra utaló mérési adatokra.

 

A tartószerkezeti vizsgálatok támogatására geotechnikai szakértői jelentés készült, mely meghatározta a teherbíró talajok rétegződését.

 

A tartószerkezeti vizsgálatokhoz szükséges volt megismernünk a tavi épületet gyámolító cölöpök talpának helyzetét, hiszen ez alapján válik számíthatóvá a pontszerű alátámasztás.

Különösen fontos volt ennek meghatározása a korábban a más épületek próbaterhelése során bekövetkezett nagyméretű süllyedések ismerete, mely a tőzeg alatti településű vékony (0,3-1,4 m), köves réteg átszakadása miatt következett be.

A vizsgálat során az épület megbontása nélkül a cölöpök hossza meghatározása volt a kiemelt feladat. Mivel a cölöpök általában lucfenyőből, ritkábban vörösfenyőből, tölgyből álltak, fafizikai módszerek segítségével határoztuk meg a cölöpök hosszát.

Ezen túlmenően a mindössze 20-29 cm átmérőjű facölöpök szilárdsági adatait is meg kellett határozni a szerkezeti váz teljeskörű vizsgálatához, hiszen az egész épület ezen a „tűpárna”-szerű cölöperdőn nyugszik, melynek teherbírása mértékadó lehet a későbbi megváltoztatni szándékozott terheléshez, valamint a teherelemzés során az egyes cölöpökre jutó terhek okozta igénybevételekből számítható feszültségekkel történő összevetéshez.

A facölöpök fafaj meghatározáshoz azn oszlopokból növedékfúróval történt a mintavétel. A minta faanyagának fafaj meghatározása makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatokkal történt. A fafaj meghatározásához szükséges makroszkópos vizsgálatok egy Nikon típusú sztereo mikroszkóppal történtek. Majd a mintaanyagból metszetek készítésével, ill. fénymikroszkóp alkalmazásával a fafaj azonosítás került elvégzésre. A vizsgálatok során lucfenyőt, vörösfenyőt és tölgyet azonosítottunk.

Kapcsolat


Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar


Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
(Soproni Egyetem, B épület)

 (+36 99) 518-214